wtorek, 24 listopada, 2020

Aby mówić o przyszłości prawa nie trzeba bawić się w proroka czy wróżbitę. Jeśli spojrzymy na rozwój nauk empirycznych i nowych technologii, będziemy mogli pokusić się o wysunięcie przypuszczeń co do rozwoju prawa w mniej i bardziej odległej perspektywie czasowej. Przede wszystkim, prawo przyszłości będzie prawdopodobnie prawem bardziej interdyscyplinarnym niż teraz. Interdyscyplinarność ta zostanie wymuszona przez postęp nauk kognitywnych w wyjaśnianiu procesów poznawczych i przez rewolucję technologiczną.

W wykładzie przyjrzę się kilku przypadkom obrazującym, w jaki sposób prawo ulega – i zapewne będzie ulegało – coraz poważniejszym modyfikacjom. Będą one wynikać z konieczności odzwierciedlenia w regulacjach prawnych zarówno nowego stanu wiedzy na temat ludzkiego umysłu, jak i zmian rzeczywistości społecznej, które wiążą się z rozwojem technologicznym.

Nagranie zrealizowane w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą „DIALOG” w latach 2016-2019.

#prawo #technologia #futurelaw

Tags: , , , , , , , , , , , ,

Related Article

0 Comments

Leave a Comment

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.