czwartek, 24 września, 2020

Kierunek technologia żywności i żywienie człowieka
na naszym Wydziale w całości przypisany jest do dyscypliny naukowej technologia żywności i żywienie, co oznacza że kształcimy 100. procentowych technologów żywności. Kwestia odżywiania stała się istotnym elementem obecnym w przestrzeni życiowej wysokorozwiniętych społeczeństw. Technologia żywienia i żywienie człowieka to kierunek interdyscyplinarny, a osoby z takim wykształceniem świetnie odnajdują się w różnych branżach i specjalizacjach istniejących na rynku pracy. Technolog żywności orientuje się i potrafi wykorzystywać w swojej pracy różne dziedziny wiedzy, począwszy od nauk przyrodniczych, społecznych, po nauki o zdrowiu, a wszystko analizuje jako osoba z kompetencjami inżynierskimi. Z tego względu technolog żywności i żywienia człowieka czerpie wiedzę nie tylko z nauk biologicznych, ale także medycznych, tych związanych z dietetyką, chemią spożywczą, biotechnologią żywności, czy inżynierią produkcji.

Technolog żywności i żywienia człowieka zna się na:
wytwarzaniu żywności – procesach technologicznych, technikach i urządzeniach wykorzystywanych w produkcji żywności, tak by otrzymany produkt był zawsze najwyższej jakości opracowywaniu nowych produktów
projektowaniu zakładów branży spożywczej i procesów technologicznych oraz organizacji procesu produkcyjnego.
kontroli procesu produkcyjnego oraz kontroli jakości surowców, półproduktów i produktów systemach zapewniających bezpieczeństwo żywności zasadach racjonalnego odżywiania, w tym na zasadach żywienia zbiorowego i planowaniu żywienia dla różnych grup ludności
profilaktyce chorób żywieniowych, podstawowych dietach leczniczych i ich zastosowaniu w leczeniu wybranych stanów chorobowych,
Kształcenie na kierunku Technologia żywności i żywienie człowieka rozpoczęło się w roku akademickim 2007/2008. Kierunek uzyskał dwukrotnie, w latach 2011/2012 i 2017/2018, pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Czas trwania studiów : 3,5 roku
Tryb studiów: stacjonarne
Profil: praktyczny
Studiując na naszym Wydziale Technologię żywności i żywienie człowieka możesz wybrać jedną z dwóch specjalności:

1. Inżynieria żywności
2. NOWOŚĆ! : Żywienie człowieka z elementami dietetyki

W czasie studiów będziesz korzystał głównie z bazy dydaktycznej i nowoczesnych laboratoriów Wydziału Technologii i Inżynierii Chemicznej oraz nowoczesnej infrastruktury Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Przeczytaj więcej m.in. o tym:
1. Jakie przedmioty wybrać na maturze?
2. Co będziesz studiował?
3. Gdzie i jaka czeka Cię praca po kierunku Technologia chemiczna?
4. Dlaczego studia na kierunku Technologia chemiczna na UTP w Bydgoszczy?
5. Kryteria przyjęć na studia
https://www.utp.edu.pl/pl/rekrutacja/oferta-dydaktyczna/studia-i-stopnia/technologia-zywnosci-i-zywienie-czlowieka-wtiich

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related Article

0 Comments

Leave a Comment

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.