czwartek, 29 października, 2020

Zapraszamy na seminarium z cyklu czwartkowych spotkań IT LAW NET.
Tematem przewodnim będzie: Umowy IT w czasach epidemii COVID-19

10 września 2020 o godz. 19:00

Seminarium poświęcone zostanie wpływowi epidemii COVID-19 na realizację umów IT w sektorze prywatnym i publicznym.
Prowadzący omówią między innymi kwestie związane z odpowiedzialnością za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umów IT (np. niedotrzymanie SLA, opóźnienia w pracach) związane z COVID-19. Przedstawimy zasady zmiany umów, w tym umów zawieranych w trybie zamówień publicznych. Zastanowimy się w jaki sposób regulować kwestie ryzyk związanych z epidemią COVID-19 w aktualnie zawieranych umowach.

Seminarium poprowadzą:

– mec. Bartłomiej Wachta

Ekspert w zakresie prawa zamówień publicznych, pełnomocnik stale występujący przed Krajową Izbą Odwoławczą. Specjalista w obszarze prawa nowych technologii. Posiada ponad 15-letnie doświadczenie w kontraktach IT, zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Wykładowca m.in.: Akademii Leona Koźmińskiego, Polskiej Akademii Nauk, Centrum Promocji Informatyki, Institute for International Research, International Data Group Poland, Certified Global Education, prelegent na konferencjach branżowych: Cisco Forum, Konferencje Partnerów Asseco Poland, Konica – Minolta Business Solutions.
Najlepszy prawnik w Polsce w dziedzinie prawa zamówień publicznych, wg rankingu „Rzeczpospolitej” 2016 r., 2017 r. i 2018 r.

– mec. Roman Bieda

Radca prawny i rzecznik patentowy w Kancelarii Radców Prawnych Maruta Wachta spółka jawna.
Od prawie 15 lat specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. Zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT (umowy wdrożeniowe, outsourcingowe, licencje itp.), ochroną danych osobowych.
Wchodził w skład Rady ds. Cyfryzacji drugiej kadencji, powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac Rady ds. Cyfryzacji uczestniczył w reformie krajowych przepisów o ochronie danych osobowych, mającej na celu dostosowanie krajowego systemu prawnego do wymagań RODO.
Przewodniczący podgrupy roboczej ds. prawnych aspektów AI powołanej przez Ministra Cyfryzacji. W ramach prac grupy roboczej brak udział w przygotowaniu „Założeń do strategii AI dla Polski”.
Pracę zawodową łączy z praktyką wykładowcy oraz trenera. Wykłada przedmioty związane z prawem własności intelektualnej oraz prawem nowych technologii w Szkole Głównej Handlowej oraz Akademii Leona Koźmińskiego. Jest opiekunem merytorycznym oraz wykładowcą w ramach studiów podyplomowych Prawo Nowoczesnych Technologii prowadzonych przez Akademię Leona Koźmińskiego. Wykładał przedmioty prawnicze w ramach programów MBA (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu, IPI PAN). Prelegent na szeregu konferencjach naukowych. Autor publikacji prawniczych.
Współpracownik naukowy Centrum Prawnych Problemów Techniki i Nowych Technologii Uniwersytety Opolskiego.

Jest to wspólny projekt studiów podyplomowych Akademii Leona Koźmińskiego:
– Prawo nowoczesnych technologii
www.kozminski.edu.pl/pnt
– Ochrona danych osobowych
www.kozminski.edu.pl/odo/
– Biznes.AI: Technologia, Prawo, Zastosowanie Sztucznej Inteligencji
www.biznes.ai
– Zarządzanie cyberbezpieczeństwem
https://www.kozminski.edu.pl/cyberbezpieczenstwo

Zapraszamy!

0 Comments

Leave a Comment

This is a Sidebar position. Add your widgets in this position using Default Sidebar or a custom sidebar.